"Born to be light"

Mijn naam is Janneke Amptmeijer. Ik ben intuïtief (mediamiek) coach en energy healer.

Rond mijn 40e ging ik bewust "op weg" om mijzelf verder te "ont"-wikkelen, in het bewust Zijn in de Nieuwe Tijd. Mijn zoektocht was begonnen om het niet zichtbare, het mystieke te vertalen naar de aardse realiteit en vice versa. Ik neem van nature weinig zo maar aan en wil zoveel mogelijk weten, onderzoeken en bovenal voelen, ervaren en doorleven.

Ik volgde talrijke opleidingen en workshops met daarnaast veel zelfstudie, een flinke portie levenservaring en introspektie.

In het jaar 2000 startte ik mijn eigen praktijk. In die begin jaren begeleidde ik een aantal mensen naar het Tera Mai Reiki Masterschap, gaf individuele coaching, healing, begeleidde hooggevoelige kinderen en hun ouders en gaf cursussen (o.a. magnetiseren en tarot). Wat later kwam daar op het gebied van healing Magnified healing, Reconnectieve healing en Avalon ELA-energy healing bij, alsook Avalon ELA kindertherapie.

Inmiddels ben ik op het punt aangekomen waarin het mystieke verweven is geraakt met mijn menszijn en ik mijn steentje bij kan dragen als bruggenbouwer van een nieuwe wereld d.m.v. het werk wat ik in mijn praktijk doe.

In het kort komt het er op neer volwassenen en kinderen bewust te maken van wie zij kunnen en mogen zijn, hun authenticiteit te kunnen leven, voelen en belichamen, voorbij de blokkades en andersoortige belemmeringen welke dit kunnen verhinderen.


Je bent van harte welkom !