Energy Healing

"Healing is het herstellen van de balans in je energieveld, je energiecentra (chakra's) en het ophalen van je lichtlichamen, zowel op aards, galactisch,
kosmisch en universeel niveau".

De energie zal zich kunnen richten op:

 • gronden in de Nieuwe Tijdsfrequenties
 • innerlijk kind
 • mannelijke en vrouwelijke energie
 • fysieke problemen: zoals bijv. nek, schouders, rug, bekken,
  knieën, voeten
 • depressiviteit
 • controle mechanismes (vechten/vluchten)
 • problemen met intimiteit (schaamte)
 • relaties (bijvoorbeeld verlaatangst/bindingsangt)
 • openen van je hartchakra's
 • DNA-aktivaties
 • herstel kundalini-energie
 • integreren van je lichtlichamen
 • een ontspanningshealing (gewoon om op te laden na een intensieve
  periode in je leven).

Het is door de jaren heen, mijn ervaring dat binnen het energieveld wat in een healingssessie ontstaat, steeds datgene plaatsvindt, waar jij (al dan niet bewust) klaar voor bent om te laten gebeuren.

Wellicht ten overvloede vermeld ik dat een sessie tijd nodig heeft om te
integreren en dat verschilt van persoon tot persoon. Ik werk dan ook niet volgens een van te voren vastgesteld plan. De een heeft behoefte aan één sessie, waar de ander kiest voor meerdere. Het spreekt voor zich dat we daar desgewenst samen over uitwisselen.


Healing op afstand

Healing op afstand is ook mogelijk. We spreken van te voren een tijd af waarop
de energieoverdracht plaats zal vinden. In afstemming op jou en in samenwerking met gidsen en begeleiders vindt de energieoverdracht door tijd en ruimte heen, plaats. Na de sessie of op een later tijdstip zal er telefonisch uitgewisseld worden over de ervaring.

Geschikt voor volwassenen, kinderen en dieren.


Avalon ELA-energy healing

De Avalon ELA-energy is een oeroude energie, raakt de diepere lagen in ons
aan en staat in verbinding met de oude wijsheid vanuit Egypte, Leimuria en Atlantis. De drie kosmisch belangrijke beschavingen. Oeroude diepgewortelde "blokkades" worden door de energie aangeraakt en geheeld. Dit stelt ons in
staat om gaandeweg het totale Wezen te leven dat wij zijn.

Avalon ELA kindertherapie

Nieuwe Tijdskinderen worden en kunnen vaak niet goed gezien worden door
de omgeving, waardoor er alle goede bedoelingen ten spijt, problemen kunnen ontstaan. De Avalon ELA energie biedt de mogelijkheid het kind te helpen en
waar nodig verder te begeleiden.

Meer informatie over Avalon ELA-energy healing >>